Veelgestelde vragen

Een VvE voor carports, wat houdt dat in?

VvE staat voor Vereniging van Eigenaren. Kortweg: alle eigenaren van de carports in de Kantershof zijn verplicht lid van deze vereniging. Deze vereniging zorgt ervoor dat alle carports worden onderhouden en beheerd. Dit kan gaan over het Huishoudelijk Reglement tot het schilderen van de carports. Samen zorgen we ervoor dat de carports goed onderhouden en beheerd worden.

Wat vindt het bestuur belangrijk?

Het bestuur vindt het belangrijk dat zij toegankelijk is voor de leden van de V.v.E.
Zo staan de naam en contactgegevens van de bestuurder op deze website. Daarmee is duidelijk wie de bestuurder is. Het bestuur zorgt er voor dat de leden op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen door het uitbrengen van nieuwsbrieven.

Hoe verlopen de vergaderingen van de VvE?

Op de vergaderingen hebben de leden de gelegenheid om inbreng te geven op punten die op de agenda staan. De leden kunnen zo aangeven of zij het al dan niet eens zijn met de voorstellen van het bestuur. Het zijn immers de leden die hun stem uitbrengen en daarmee beleid en uitvoering bepalen. Het bestuur voert de maatregelen daarna uit.

Waarom is het belangrijk dat de leden naar de vergadering komen?

Het is belangrijk dat u als lid naar de vergadering komt. U stemt mee over de uitgaven en de jaarbijdrage. Als u niet komt, stemt u dus ook niet mee. Dat betekent dat u gehouden bent aan wat er besloten wordt in de vergadering, ook al bent u het hier niet mee eens. Dit kunt u voorkomen door te komen of iemand te machtigen. Deze stemt dan in uw plaats.

Hoe worden de leden geïnformeerd over de vergaderingen?

De leden ontvangen uiterlijk vier weken vóór de vergaderdatum de agenda en het presentie- c.q. machtigingsformulier. De daarbij behorende agendastukken kunnen bij de beheerder worden opgevraagd.