Notulen en jaarverslag

De notulen van de algemene ledenvergadering en het jaarverslag kunnen door de leden c.q. aspirantkoper(s) worden opgevraagd bij de beheerder
(email: info@carportskantershof.nl).