Beheer

Het beheer wordt verzorgd door de beheermaatschappij De Nieuwe Wereld B.V.
Haar werkzaamheden zijn toegespitst op financieel-administratief beheer.

Daarnaast is de heer W.T. Emmelkamp (voormalig penningmeester) belast voor financieel en technisch beheer van de V.v.E.

De administratie van de V.v.E. wordt gecontroleerd door een kascommissie die benoemd wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) en die rapporteert aan de leden van de V.v.E. tijdens de ALV.

De V.v.E. heeft een eigen bankrekening met een spaarrekening waarop de gelden staan van het reservefonds.

De Nieuwe Wereld
Contactpersoon: Mevr. A. Kolf
Postbus 74
1000 AB Amsterdam
info@carportskantershof.nl
Tel.: 020-4181816

Wim Emmelkamp
Kantershof 285
1104 GP Amsterdam Zuidoost
info@carportskantershof.nl
tel. 020 6997251