Jaarbijdrage

In de Algemene Ledenvergadering van 10 mei 2017 is de jaarbijdrage (thans 150,00) voor de jaren 2018 t/m 2020 vastgesteld op € 132,00. Voor het jaar 2018 zal per carport een eenmalige korting worden verleend waardoor de jaarbijdrage over 2018 € 50,00 zal bedragen.

Uit deze bijdragen worden betaald:

  •  Kosten voor beheer, verzekeringen en verenigingskosten
  •  Klein onderhoud, zoals kapotte lichtpunten vervangen, schoonmaken van de daken,
    graffiti verwijderen, reparatie gaten in bestrating
  • Groot onderhoud, zoals schilderwerk, bestrating, dak renovatie en verlichting.