Notarissen

Bij de overdracht van een appartementsrecht wordt door notarissen en medewerkers van notariskantoren, in verband met de  wettelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek (BW) per 1 mei 2005. (Stb.2005, 89) aan de V.v.E. om inlichtingen verzocht.

Het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Carports Kantershof heeft besloten de gevraagde inlichtingen pas te verstrekken na ontvangst van dat gedeelte van het koopcontract waarin de volledige personalia van zowel de koper(s) als de verkoper(s) staan opgetekend. Met ingang van 1 januari 2008 verstrekt de V.v.E. Carports Kantershof inlichtingen aan Notariskantoren met  betrekking tot het per 1 mei 2008 wettelijk verplichte “Reservefonds”; dit gebeurt uitsluitend en alleen na ontvangst van de voorlopige koopovereenkomst. In het geval dat de V.v.E, een bericht ontvangt van een notaris dat deze voornemens is een appartementsrecht executoriaal te gaan verkopen (veilen) wenst het Bestuur van de V.v.E., alvorens er inlichtingen worden verstrekt, de voorwaarden te ontvangen waaronder de veiling plaatsvindt. (veilingsvoorwaarden)

De financiële stukken van de V.v.E. alsmede de notulen van de laatste vergadering kunnen, na afspraak, door de aspirant koper(s) worden aangevraagd bij de beheerder van de V.v.E. info@carportskantershof.nl

Bij het eventueel niet doorgaan van een reeds aangemelde overdracht verzoeken wij U dit per mail te melden aan de beheerder van de V.v.E.. Mochten er nog vragen zijn dan zijn wij gaarne bereid die te beantwoorden;
Per e-mail: info@carportskantershof.nl

Per telefoon: 020 – 418 18 16 Mevr. A. Kolf.