Makelaars

De V.v.E. is in beginsel een besloten vereniging. Hierdoor kan het verstrekken van informatie in strijd zijn met de wet op privacy. De bestuurder/beheerder zal daarom niet zonder overleg informatie aan derden overhandigen.

Bij verkoop is de verkoper verplicht alle informatie te verstrekken aan de makelaar van de koper. Het gaat hier dan om de notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering en informatie over de financiƫn.

Wij verwijzen u in beginsel dan ook door naar de verkoper. Mocht deze de stukken niet meer hebben dan kan er door de verkoper contact worden opgenomen met de beheerder. Deze zal de gevraagde informatie aan de verkoper verstrekken. Deze kan dan op zijn beurt zorg dragen voor overhandiging van deze informatie aan u. Zie voor informatie over de afkoop van de erfpacht de pagina “HHR, Splitsingsakte en Info afkoop erfpacht”.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over bovenstaande dan kunt u zich wenden tot de beheerder via: De Nieuwe Wereld
020 – 418 18 16
info@carportskantershof.nl