Bestuur

In de Algemene Ledenvergadering van 10 mei 2017 is met ingang van 1 juli 2017 als bezoldigd bestuurder benoemd:

C. Domenie FICIM BV
Iepenlaan 49
4921 DX Made
tel. 0162 685048
info@ficim.nl