Groot onderhoud

Groot onderhoud heeft plaatsgevonden in:

– 2003: vernieuwing verlichtingspunten

– 2013: ingrijpende renovatie daken

– 2015: schilderen van alle carports